Senagat birmeňzeş maşyn
Senagat displeýi
IPC
aşak
 • Hyzmat kanallary
  Hyzmat kanallary 30

  +
  Hyzmat kanallary
 • Hyzmatdaşlyk müşderileri
  Hyzmatdaşlyk müşderileri 3000

  +
  Hyzmatdaşlyk müşderileri
 • Haryt ibermegiň göwrümi
  Haryt ibermegiň göwrümi 600000

  +
  Haryt ibermegiň göwrümi
 • Haryt şahadatnamasy
  Haryt kepilnamasy 110

  +
  Haryt şahadatnamasy
BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

2009-njy ýylda döredilen we merkezi Suzhou şäherinde ýerleşýän APQ, senagat AI gyrasy hasaplaýyş domenine hyzmat edýän hyzmat üpjün edijisidir.Kompaniýa, adaty senagat kompýuterleri, birmeňzeş senagat kompýuterleri, senagat monitorlary, senagat anakartlary we senagat gözegçileri ýaly IPC (Senagat HK) önümleriniň giň toplumyny hödürleýär.Mundan başga-da, APQ pudagyň ilkinji E-Smart IPC-sine öňdebaryjy bolup, IPC SmartMate we IPC SmartManager ýaly ýoldaş programma üpjünçiligini öndürdi.Bu täzelikler görüş, robot, herekete gözegçilik we sanlaşdyrmak ýaly ugurlarda giňden ulanylýar, müşderilere senagat gyrasy akylly hasaplamak üçin has ygtybarly toplumlaýyn çözgütleri hödürleýär.

KOPRAK OKAhas köp
 • Biz hakda
 • Biz hakda 2
 • Biz hakda 3
 • Biz hakda 4
has köp
Çözüw

Jemi çözgüt

APQ çözgütleri görüş, robot, herekete gözegçilik we sanlaşdyrmak ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar.Kompaniýa, Bosch Rexroth, Schaeffler, Hikvision, BYD we Fuyao Glass ýaly köp sanly dünýä derejesindäki esasy kärhanalara önümler we hyzmatlar bermegi dowam etdirýär.“Apache” 100-den gowrak pudaga we 3000-den gowrak müşderä ýöriteleşdirilen çözgütleri we hyzmatlary berdi, iberiş mukdary 600 000 birlikden geçdi.

KOPRAK OKAHas köp
 • Görüş
  3C elektron önümleri

  Görüş

 • Sanlaşdyrmak
  Lityum batareýasy

  Sanlaşdyrmak

 • robot
  robot

  robot

 • Herekete gözegçilik
  ýarymgeçiriji

  Herekete gözegçilik

MESELELERI BOLU ..

Senagat gyrasy akylly hasaplama üçin has ygtybarly toplumlaýyn çözgütler bilen üpjün etmek

Sorag üçin basyňSorag üçin basyň
HABARLAR

HABARLAR WE MAGLUMAT

Habarlar

Müşderilere senagat taýdan has akylly hasaplamak üçin has ygtybarly toplumlaýyn çözgütleri hödürlemek, pudaklaryň has akylly bolmagyna mümkinçilik döretmek.